Održavanje objekta

Uvoz prodaja građevinskih skela

Uvoz i prodaja građevinskih skela

 

Uvozimo kvalitetne građevinske Skele iz EU
Skele poseduju sve potrebne serifkate evropske unije na najvišem nivou.
Skele su atestirane i mogu se mnotirati u visinu do 64 m 
Od dana porudžbine omogućavamo brzu isporuku u roku 24 sata .

 

Ponuda Građevinskih skela

Nudimo Vam dve vrste građevinskih skela:

 

Gradjevinska skela Baumann Altrad kompatibilan sa layer

Specifikacija - Gradjevinska skela Baumann Altrad kompatibilan sa layer:

 • Maksimalna visina standardne skele – 24 m
 • Dužina skele – konfiguriše se sastavljanjem ležišta dužine 2,07; 2.57; 3,07 m
 • Širina skele (bez konzole) – 0,732 m
 • Visina osnovnog rama – 2,0 m
 • Maksimalno opterećenje platforme 2,0 kN/m2; moguća je izrada platformi sa nosivim
 • kapaciteta 4,5 kN/m2
 • Mogućnost korišćenja proširivih zagrada
 • Mogućnost pomeranja ose skele pomoću konzola
 • Mogućnost postavljanja mreže na skelu
 • Mogućnost upotrebe kraka za podizanje skele nosivosti 150 kg
 • Mogućnost izbegavanja prepreka pomoću rešetkastih nosača

Gradjevinske skele RAM 1 su namenjene za sledeće radove:

 • Malterisanje i farbanje
 • Izvođenje termoizolacionih radova
 • Renoviranje i održavanje fasada zgrada
 • Montažni radovi na nadmorskoj visini
 • Radovi na čišćenju prozora
 • Montaža i održavanje industrijskih sistema

 

Gradjevinska skela Pletak kompatibilan

Specifikacija - Gradjevinska skela Pletak kompatibilan

 • Maksimalna visina skele 64 m (standardna verzija, bez držača, matična pozicija 0,20 m)
 • Dužina okvira – bilo koja, podesiva iz polja sa dužinama: 2.0; 2.5; 3,0 m
 • Širina rama (bez konzola) – 0,739 m
 • Visina osnovnog rama - 2,0 m
 • Maksimalno radno opterećenje obloge 2,0 kN/m2 – za debljinu lima g=1,25 mm i dužinu L=2 m obloge
 • (Moguća je izrada podnih skela nosivosti do 6,0 kN/m2 – za debljinu lima g=1,5 mm i dužinu palube L=2 m).
 • Mogućnost korišćenja produžnih nosača
 • Skela se može pokriti mrežom za skele
 • Mogućnost korišćenja transportnih grana nosivosti do 150 kg

Gradjevinske skele Pletak kompatibilan su namenjene za sledeće radove:

 • Malterisanje i farbanje
 • Radovi na izolaciji objekata
 • Renoviranje i nega fasade
 • Instalacioni radovi na fasadi
 • Čišćenje zgrade i prozora
 • Montaža i održavanje industrijskih postrojenja

 

 

 

Quality Comes First

Bezbednost na prvom mestu

Uvozimo i prodajemo iskljućivo gradjevinske skele koje ispunjavaju stroge sigurnosne standarde.
Pri otkupu korišćenih građevinskih skela velika pažnja se poklanja stanju i bezbednosti,

BUDITE SIGURNI UZ GRADJEVINSKE SKELE DVA STRELCA